Curriculum vitae

Osobní údaje

Jméno a příjmení: Stanislava Klocová
Místo narození: Praha
Národnost: česká

Vzdělání

1997 – 1999 Grafologická škola
1997 – 2001 Pražská psychoterapeutická fakulta
1998 – 2003 Filosofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze – specializace: klinická psychologie, psychologie práce a organizace
2019 - 2019 Cambridge Business School s.r.o., obor Management Soft Skills, titul MBA

Prakticky zaměřený výcvik

2000 – 2001 Kognitivně behaviorální terapie (Mgr. Katarina Durecová)
2009 – dosud Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie Miltona H. Ericksona (VT Institut HERMÉS Praha) pod vedením MUDr. Matušky
2011 Základy Transakční analýzy (SENA, PhDr. Blanka Čepická)

Další vzdělání a výcviky

2014 Akreditovaný výcvik profesionálních koučů (COACHING WORLD, T. M. Dočkalová, ECPC, PCC, CPCM)
2011 Certifikační výcvik metodiky HDS
2008 Personalista – manažer lidských zdrojů (TCC, ILM accredited centre)
2006 Základní manažerské dovednosti (Training and Consulting Center; Akreditované centrum Institute Of Leadership - Management)
2005, 2006 Rétorika (TCC; Akreditované centrum Institute Of Leadership - Management)
2004, 2007 Critical Incidence Stress Management I., II. (S.E.N.A – Dr. Thomas Appel - Schumacher)

Současná i minulá praxe

1994 – 2000 Dobrovolná činnost v Bílém kruhu bezpečí, asistent psycholog
2010 – dosud Soukromá psychologicko-poradenská praxe
2007 – 2014 Odborný psycholog v AeroJOB
2001 – dosud Odborný konzultant společnosti Training and Consulting Center (realizace Assessment a Development Center zejména pro manažerské a obchodní pozice)
2015 - 2018 Czech Aviation Training Center (CATC); Pozemní lektor, instruktor výcvikového programu Teaching & Learning
2011 - dosud Travel Service, a.s./SmartWings; Odborný psycholog, lektor, kouč

Projektová činnost

2011 Tvorba Etického kodexu pro Českou Asociaci transakční analýzy
2012 Účast v projektu Matematika s chutí, Institut Sociálních a Ekonomických Analýz. Dlouhodobý projekt určený základním a středním školám zaměřený na zvyšování matematických dovedností českých žáků
2012 Tvorba koncepce vzdělávání palubních průvodčí pro SNA Leteckou školu Košice o.z.