Reference

Měla jsem možnost pracovat se Stáňou ve chvíli, kdy jsem procházela životní změnou. Odešla jsem z práce a hledala co a jak dál. Stáňa mi poskytla naprosto profesionální oporu. Během společné práce jsem si pokaždé rozšířila obzory a viděla věci z nových úhlů. To my také dalo větší jistotu v tom, co chci dělat a jak to chci dělat. Posílila jsem svou sebedůvěru a uvědomila si kompetence, které mám a které mohu využít. Stáňa ale není jen profík. Velmi mě oslovil její lidský přístup a příjemné vystupování. Její klid a pohoda mě vždy inspirují a nakazí. V tom je opravdu jedinečná v dnešní hektické době.      Karolína Kondrát 04.06.2015
Stana Kloc je vynikající koučka. Jako klientka jsem k ní cítila naprostou důvěru. Koučovací sezení mělo jasnou strukturu a řád. Bylo velmi efektivní a profesionálně vedené. Rychle jsme společně dosáhly výsledku. Měla jsem pocit, že jsem v dobrých rukou.     Karolína Kondrát 11.06.2015
Setkávání se Stáňou byla pro mě velmi příjemná, přínosná a inspirativní. Přístup, který Stáňa používá je o propojování efektivních a praktických koučovacích technik s citlivým a empatickým terapeutickým vnímáním. Pomohlo mi to zvědomit si, co skutečně v životě chci a kým jsem. Stáňu jako koučku rozhodně doporučuji.     Jindřiška Chaloupková 07.06.2015
Spolupráce se Stáňou je pro mne obrovským obohacením. Stáňa naprosto přirozeně propojuje své terapeutické zkušenosti s koučováním a poradenstvím v oblasti pracovní psychologie. Navíc do své práce vnáší i propojení profesionality, lidskosti a důvěryhodnosti. Jednoznačně doporučuji.      Alena Brožková 09.06.2015
S kolegyní Stáňou se známe z jejího dřívějšího působení u Aerolinií. Když jsem se dozvěděl, že začala pracovat jako poradce, kouč, mj i pro výběrová řízení, rozhodl jsem se ji navštívit v rámci konzultací a přípravy na pilot assessment, Ve dvou hodinové konzultaci ve velice přátelské atmosféře a s následnou analýzou Hoganových testů jsem dostal mnoho užitečných rad a postřehů, které jsem následně úspěšně zužitkoval při výběrovém řízení. Za to patří Stáni, moje veliká vďaka"     Dušan Janeček 20.06.2015
Se Stanislavou Klocovou jsem spolupracovala v letech 2007 – 2010, kdy jsme byly kolegyně ve společnosti TCC s.r.o. Dále jsem s ní spolupracovala v letech 2011 – 2014, kdy byla obchodním partnerem společnosti Assessment Systems, s.r.o., v níž jsem v té době pracovala. Stanislava Klocová je zkušená psycholožka v oblasti psychologie práce a organizace, má potřebné dovednosti k realizaci výběrových a rozvojových programů (znalost psychologické diagnostiky, design a realizace AC/DC, poskytování zpětné vazby, vedení tréninků, koučování, facilitace skupinových diskusí a konfliktů apod.). Svou práci odvádí vždy profesionálně, pečlivě a ve vysoké kvalitě; je samostatná, flexibilní v řešení různých situací a problémů, je pro ni samozřejmostí, že splní to, co slíbí. Klienti oceňují její věcný, otevřený, ale zároveň vlídný a empatický komunikační styl a vstřícný přístup. Rovněž si cení jejího klidného a konstruktivního přístupu k řešení stresových situací.     Ivana Pavlíčková 03.09.2015