Pracovní poradenství

Spolupracuji s klienty, kteří stojí před procesem výběrového řízení a mají zájem poznat nároky kladené na jeho úspěšné zvládnutí, dále jsou také motivováni lépe poznat sami sebe, rádi by rozvíjeli své dovednosti a kompetence, ať už v pracovní nebo osobní oblasti. Pomáhám těm, kteří cítí potřebu rozvíjet se z hlediska osobních i pracovních cílů, nalézt nový směr i smysl svého života. V rámci pracovního poradenství nabízím usnadnění a vyjasnění si cesty k novému zaměstnání. Forma aktivních diskuzí a nácviků klientům přináší zvýšení řady kompetencí; např. motivace, efektivní komunikace, flexibilní řešení problémů, samostatnost, schopnost spolupráce, organizační schopnosti atd.

Pomohu vám s přípravou na pracovní pohovor a zvládnutí nástrah formálního prostředí výběrového procesu (Assessment Centra). Pro formu této spolupráce využívám pestrou psychodiagnostickou metodiku (standardizované testy pro zjištění kompetencí, dispozic i znalostí) a způsoby efektivní komunikace. 

V rámci konzultace se zaměříme na úspěšnou komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem, sebeprezentaci v průběhu přijímacího pohovoru, kariérní  poradenství i efektivní sestavení životopisu a motivačního dopisu.

Mou specializací je 

Příprava na výběrová řízení

Formou popisu a ukázek vám přiblížím podmínky, nároky, nuance i prostředí programu výběrového řízení, které se standardně ve výběrových programech využívají.

Dokážu vás formou názorného tréninku připravit na samotný proces výběru tak, aby pro vás nebyl zátěží a nejistotou, ale možností k získání nové zkušenosti a v první řadě požadovaného zaměstnání.

Na základě názorného tréninku pravděpodobnostních situací, selektivní nabídky výkonových testů a osobnostních dotazníků se pak dokážete lépe koncentrovat na samotný výkon, kde přirozeně uplatníte svůj reálný potenciál, profesní zkušenosti a dovednosti.

Každé výběrové řízení je do jisté míry stresujícím faktorem. Vedle odborně-profesních dovedností je jedním z klíčových předpokladů pro uplatnění se na trhu práce a získání konkrétní pozice, schopnost - odprostit se v průběhu výběrového řízení od nejistoty, neklidu a nervozity. Pomocí konzultace o procesu a průběhu takového zátěžového dne získáte přípravu a náhled na:

  • typový obsah programu
  • nároky kladené na konkrétní požadované předpoklady a dovednosti v souladu s pracovní pozicí
  • požadovaný způsob projevu napříč jednotlivými situacemi
  • typový obsah modelových situací
  • psychodiagnostickou metodiku (výkonové testy, dotazníky,motivační interview)
  • časový snímek a náročnost dne

Kariérní poradenství

Přivede Vás ke zmapování zdrojů, ujasnění očekávání i možností při hledání odpovídající pracovní pozice. V tomto ohledu Vám pomůžu s nasměrováním realizace změn, s důrazem na aspekty kultury jednotlivých společností a jejich odlišností. Jedná se o individuální přístup ke klientovi, který mu pomůže objevit a následně využít svůj vlastní potenciál. Pro toto mapování využívám prvky a formy koučování.  

Práce na sobě přináší změnu návyků, chování v určitých situacích, vyjednávacích strategiích nebo plánování času. Po celou dobu vás budu nechávat, abyste si určili vlastní tempo a volili vlastní cestu.

Povedu Vás k:

  1. získání schopnosti prezentovat se potenciálnímu zaměstnavateli (formou ukázek různých činností spojených s praktickým výkonem práce) 
  2. posílení sociálních a pracovních dovedností a motivace k nalezení vhodné pozice
  3. zaměření se na posílení základních dovedností (efektivní, profesionální verbální i neverbální komunikace, prezentační dovednosti, rétorika), osobnostních předpokladů (empatická asertivita, emoční inteligence, sebenáhled, stres management), manažerských předpokladů (vedení, řízení lidí, hodnocení a rozvoj podřízených, motivováví, sdělování negativních zpráv a kritiky, vedení týmu)

Možno realizovat, v souladu s potřebami klienta, v anglickém jazyce.

"Celý život je projekt a je dobré se naučit správně plánovat, třídit a organizovat"