Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je určeno pro každého, kdo hledá solidní a diskrétní pomoc v obtížné etapě svého života, dočasně se hůře orientuje ve svém jednání a touží odstranit potíže v osobním či pracovním životě.  Každý z nás se v životě může ocitnout v situaci, kdy přestávají fungovat námi osvojené způsoby a vzorce zvládání náročných situací, problémů a konfliktů. Jsme konfrontování se situací, na kterou přestávají stačit síly, přestože v dané chvíli děláme to nejlepší, co umíme. V takových okamžicích lidé volí různé způsoby zmírnění tlaku a vyřešení dané problematiky. Jednou z nich je využití služeb odborníka. 

Společně se v průběhu poradenství pokusíme nahlédnout dané těžkosti z jiného úhlu pohledu, čímž může být umožněno nějakou událost prožít nově - jinak, než z důvěrně známé perspektivy.

Budeme společně pracovat na tématech, které vás v daném období brzdí a přinášejí vám vnitřní neklid či úzkost. Zaměříme se na opětovné nalezení vnitřní stability, zdrojů a síly.

 

V souvislosti s Vašimi potřebami nabízím tyto služby:

Relaxační, prožitková hypnóza

Tento proces je určen všem, kteří se v současné době cítí přetíženi svými povinnostmi, nemají čas na pravidelný odpočinek a přitom touží po krátkém, ale hodnotném uvolnění a „vypnutí“. Zároveň je vhodný pro klienty, kteří mají potřebu podívat se na vzniklé problémy skrz neobvyklou a jinou perspektivu. Mohli jste se ocitnout v situaci, kdy váháte, jste nerozhodní a Vaše navyklé způsoby řešení přestávají fungovat; nejste momentálně sami za sebe schopni si poradit, odpoutat se od náročné problematiky a nalézt efektivní cestu ke změně. Cítíte, že byste se o ní chtěli poradit a řešit ji.

V rámci konzultací využívám strategickou komunikaci inspirovanou prací Miltona H. Ericksona založenou na řešení problémů formou krátkodobých setkání. Podstata řešení daného tématu spočívá v zapojení Vašeho nevědomí, které Vám ve stavu transu pomůže aktivě pracovat na zvládnutí problému.

Ve stavu transu se nezaměřujete na to, co se stalo v historii, ale orientujete se na řešení pro budoucnost.

 • historii využívám jako možný zdroj hledání neobvyklých řešení;
 • vstupuji aktivně do procesu komunikace a vytvářím prostředí, ve kterém klient může realizovat svůj růst, změnu, zkušenost v rámci procesu nevědomého učení;
 • nenabízím řešení, nýbrž prostor k nalezení vlastní změny. Je to proces založený na spolupráci v transovém - hypnotickém stavu

Hypnotický stav – trans

 • změněný stav vědomí umožňující zaměřit svou pozornost dovnitř
 • podněcuje adaptibilitu, motivovanost ke změně
 • vhodný prostředek, který umožní „vědomé“ (racionální) mysli navázat spojení s myslí „nevědomou“ a aktivně pracovat na řešení problému, zatímco mysl „vědomá“ je zaujata v transu.
 • způsob mezilidské komunikace, zvláštní typ interakce dvou i více lidí

Nevědomí

 • obsahuje zdroje, pozitivní potenciál pro změnu, obecné i individuální životní zkušenosti
 • je zdrojem kreativity, životní moudrosti a intuice
 • má schopnost řešit problémy různého druhu

Párové poradenství

Jen výjimečně se ukazuje, že pouze jeden z partnerů je nositelem a strůjcem potíží. Proto je efektivnější součinnost celého páru. Pomohu vám zde vytvořit a udržet bezpečné prostředí pro vzájemnou otevřenost, pochopení a spolupráci a zajistím prostor, kde budete moci povědět cokoli. Mým úkolem není dávat vám rady, ale posunout vás důstojně o krok vpřed a učinit rozhodnutí na základě hlubšího porozumění.

Párové poradenství pomáhá:

 • vytvořit podmínky pro zpracování silných pocitů, jakými jsou hněv, žárlivost, „alergie“ na sebe
 • prožít tyto silné pocity a vyjádřit je přímým neútočným způsobem
 • stabilizovat rozkolísané partnerské soužití
 • uvolnit nekonstruktivní komunikaci mezi partnery směrem k přímému a pružnějšímu domlouvání se.

Ve své práci vycházím jak z teoretických, tak především praktických poznatků, efektivní komunikace a systematického postupu. Na cestě za změnou jsem průvodcem a snažím se v bezpečném prostředí, pomoci nalézt a uskutečnit způsob, jakým lze změny dosáhnout.

Krizová intervence

Ačkoli se celý život dostáváme do situací, na které leckdy nemáme pohotovou odpověď, daří se nám je většinou postupně řešit. Přesto se ale každý z nás může ocitnout na rozcestí, kdy nemůže najít východisko a je z toho vyčerpán. Pak je důležité mít někoho, komu můžete v této životní fázi důvěřovat, s kým o toto náročné téma můžete podělit a hledat s ním společně řešení. Tím, že se rozhodnete svěřit se v tomto období odborníkovi, jste udělali již první krok ke změně a k řešení a zpětnému nalezení své stability. Vzhledem k tomu, že maximálně respektuji jedinečnost každého člověka, se při setkáních řídím individuálními potřebami a přáním jednotlivce. Způsob a postup k cíli opírám flexibilně o vývoj spolupráce, přičemž si průběžně ověřuji, že jdeme společnou, bezpečnou cestou, na které se vyhýbám hodnocení a předsudkům.