Pracovní poradenstvi

více zde  >>

Koučování

 • Sebepoznání osobnostních a profesních předpokladů
  povede k nastartování vzdělávacích aktivit, zdokonalení vnímaných rizikových oblastí.
 • Koučování
  vedení klientů speciální formou rozhovoru k aktivizaci vlastních zdrojů a dovedností, které klientovi umožní rozvíjet individualitu, samostatnost a sebe-expertství  pro řešení neobvyklých a náročných situací.

více zde  >>

Psychologické poradenstvi

 • Relaxační, prožitková hypnóza
  je proces cílené komunikace, který se zaměřuje na oslovení vašich podprahových zdrojů a zkušeností. Vaše nevědomí Vám ve stavu transu dovolí zrelaxovat nebo aktivně pracovat na zvládnutí těžkostí.
 • Párové poradenství
  je zaměřena na řešení problémů dvojice a na práci s oběma partnery najednou. 

více zde  >>

Jsem psycholožka s dlouholetou praxí v oblasti pracovního poradenství a osobního rozvoje. Pracuji v Praze a zároveň nabízím svou mobilitu a možnost navštívit Vás ve vašem prostředí.

Mou specializací je koučovánípříprava na výběrová (konkurzní) řízení - Assessment Centra

Formy spolupráce

Pro splnění svého cíle a potřeby si můžete podle svého aktuálního rozpoložení zvolit formu spolupráce. Někdy se člověk cítí vyčerpán a potřebuje pouze dobít energii, někdy naopak potřebuje nalézt okamžité řešení a vhled do situace.

 1. Pokud cítíte, že nyní potřebujete získat pouze momentální krátkodobé uvolnění, odpočinek, odfiltrování rušivých vlivů a získání energie, doporučuji zvolit formu relaxační, prožitkové hypnózy

 2. V případě, kdy se potřebujete svěřit se svým dlouhodobějším trápením, pochybnostmi či problémy, nabízím formu poradenství, která Vám zprostředkuje náhled na danou situaci.
   
 3. Jestliže máte konkrétní potřebu a cíl, čeho dosáhnout, co změnit a jste připraveni investovat úsilí a energii je nejvhodnější forma koučování. Formou specifických technik naleznete efektivní odpovědi a nové možnosti zvládnutí situace, tzn. odrazový můstek pro vyřešení dané problematiky, který je ušitý Vaší osobnosti na míru.

Z médií

Článek "Kolik vyděláváš? Aneb proč se neumíme bavit o penězích" na serveru Welcome to the Jungle
https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/kolik-vydelavas

Reportáž na TV Barandov

Reakce klientů

Se Stanislavou Klocovou jsem spolupracovala v letech 2007 – 2010, kdy jsme byly kolegyně ve společnosti TCC s.r.o. Dále jsem s ní spolupracovala v letech 2011 – 2014, kdy byla obchodním partnerem společnosti Assessment Systems, s.r.o., v níž jsem v té době pracovala. Stanislava Klocová je zkušená psycholožka v oblasti psychologie práce a organizace, má potřebné dovednosti k realizaci výběrových a rozvojových programů (znalost psychologické diagnostiky, design a realizace AC/DC, poskytování zpětné vazby, vedení tréninků, koučování, facilitace skupinových diskusí a konfliktů apod.). Svou práci odvádí vždy profesionálně, pečlivě a ve vysoké kvalitě; je samostatná, flexibilní v řešení různých situací a problémů, je pro ni samozřejmostí, že splní to, co slíbí. Klienti oceňují její věcný, otevřený, ale zároveň vlídný a empatický komunikační styl a vstřícný přístup. Rovněž si cení jejího klidného a konstruktivního přístupu k řešení stresových situací.     Ivana Pavlíčková 03.09.2015
S kolegyní Stáňou se známe z jejího dřívějšího působení u Aerolinií. Když jsem se dozvěděl, že začala pracovat jako poradce, kouč, mj i pro výběrová řízení, rozhodl jsem se ji navštívit v rámci konzultací a přípravy na pilot assessment, Ve dvou hodinové konzultaci ve velice přátelské atmosféře a s následnou analýzou Hoganových testů jsem dostal mnoho užitečných rad a postřehů, které jsem následně úspěšně zužitkoval při výběrovém řízení. Za to patří Stáni, moje veliká vďaka"     Dušan Janeček 20.06.2015